งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 “10 ปี Bedo สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ได้จัดงานหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “สร้างชีวิตสมดุลเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560

ภายในนิทรรศการแบ่งออกเป็น 4 โซน

 

IMG_7269

 

  • โซนมั่นคง แสดงองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฐานข้อมูลทางชีวภาพ
  • โซนมั่งคั่ง แสดงการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นและศูนย์เรียนรู้
  • โซนยั่งยืน เป็นการแสดงจำลองบรรยากาศธรรมชาติให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสและเรียนรู้แนวคิด “ป่าครอบครัว”
  • โซนการจัดแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบูธวิสาหกิจชุมชน จำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ
  

IMG_7174

โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน และได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กับ 38 มหาวิทยาลัยเครือข่าย

นางจุฬารัตน์ นิรัติศยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ หรือ BEDO เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาครบรอบ 10 ปี BEDO ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นมาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม และควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ 

 

 

IMG_7242

ทั้งนี้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางชีวภาพ และได้ร่วมแจกเอกสารเผยแพร่ได้แก่

  • ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย 1
  • คู่มือการเพาะเลี้ยงผีเสื้อ
  • บันทึกผีเสื้อ 2
  • สมุดโน๊ต “บันทึกโลกแมลง”

ให้แก่บุคคลที่สนใจภายในงาน โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายมนัส รวดเร็ว ผู้อำนวยการส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ ให้การต้อนรับพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

 

Posted in ข่าวสาร, เผยแพร่องค์ความรู้, เอกสารเผยแพร่ and tagged , .