สำนักส่งเสริมฯ และการฝึกอบรมโดยโครงการ (ICDC)

    สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม โดยโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 ให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ของรัฐบาลประทศอินเดียหลักสูตร “Wildlife Management and Conservation”จำนวน 12 คน และหลักสูตร “Biodiversity Conservation” จำนวน 12 คน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 24 คนในการนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มอบหมายให้ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช และสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ ให้การต้อนรับในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 11.00 น. โดย รศ.ดร. บุญส่ง โกศะ ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชม

Posted in ข่าวสาร, จัดฝึกอบรม and tagged , .