ติดต่อเรา

ที่อยู่

 

ส่วนความหลากหลายทางชีวภาพ

อาคารกริต สามะพุทธิ ชั้น 3 ห้อง 310 

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

Tel / Fax 02-5610777 ต่อ 1417

biodi.dnp@gmail.com

หรือ biodi_dnp@hotmail.com

ติดต่อสอบถาม

*
*
 - 
*